Ontslag vanwege berichten uit verleden

Vandaag ook in de krant het nieuws dat e-sporter Tony Kok door PSV na twee dagen is ontslagen. Kok zou als gamer PSV vertegenwoordigen in de FIFA-eredivsie. Hij is overtuigd Ajax-fan. Toch was dit niet de reden voor zijn ontslag.

Berichten uit het verleden
In het verleden heeft hij echter diverse kwetsende en denigrerende uitlatingen over PSV online geplaatst. Blijkbaar plaatste hij het merendeel van deze berichten als minderjarige. Jongeren denken niet na over de gevolgen van uitingen op social media op de lange termijn. Ik schreef daar in het verleden al een blog over die nog steeds actueel blijkt.

Screening
PSV geeft aan wel degelijk een screening te hebben verricht voordat Kok werd aangenomen. Blijkbaar zijn eerdere berichten hierbij niet naar voren gekomen. Is een dergelijke screening echter vanuit privacy-oogpunt toegestaan? Volgens een artikel op Smart Business zou dit niet meer zijn toegestaan zodra de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden. Het rapport van de Artikel 29-werkgroep ziet echter ook op de huidige privacy regelgeving.

Toegestaan?
Uiteraard kun je als werkgever gewoon rondneuzen op social media. Het gaat er echter om dat je de gevonden informatie niet zonder meer mag gebruiken als werkgever, ook niet tijdens het sollicitatieproces. Het gebruik van dergelijke informatie is gebonden aan specifieke regels. De werkgever dient hiervoor een gerechtvaardigd belang te kunnen aantonen. Naar mijn idee heeft PSV een dergelijk belang op basis van haar merk en de specifieke branche waarin ze opereert (voetbal=emotie).