Ontslag vanwege berichten uit verleden

Vandaag ook in de krant het nieuws dat e-sporter Tony Kok door PSV na twee dagen is ontslagen. Kok zou als gamer PSV vertegenwoordigen in de FIFA-eredivsie. Hij is overtuigd Ajax-fan. Toch was dit niet de reden voor zijn ontslag.

Berichten uit het verleden
In het verleden heeft hij echter diverse kwetsende en denigrerende uitlatingen over PSV online geplaatst. Blijkbaar plaatste hij het merendeel van deze berichten als minderjarige. Jongeren denken niet na over de gevolgen van uitingen op social media op de lange termijn. Ik schreef daar in het verleden al een blog over die nog steeds actueel blijkt.

Screening
PSV geeft aan wel degelijk een screening te hebben verricht voordat Kok werd aangenomen. Blijkbaar zijn eerdere berichten hierbij niet naar voren gekomen. Is een dergelijke screening echter vanuit privacy-oogpunt toegestaan? Volgens een artikel op Smart Business zou dit niet meer zijn toegestaan zodra de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden. Het rapport van de Artikel 29-werkgroep ziet echter ook op de huidige privacy regelgeving.

Toegestaan?
Uiteraard kun je als werkgever gewoon rondneuzen op social media. Het gaat er echter om dat je de gevonden informatie niet zonder meer mag gebruiken als werkgever, ook niet tijdens het sollicitatieproces. Het gebruik van dergelijke informatie is gebonden aan specifieke regels. De werkgever dient hiervoor een gerechtvaardigd belang te kunnen aantonen. Naar mijn idee heeft PSV een dergelijk belang op basis van haar merk en de specifieke branche waarin ze opereert (voetbal=emotie).

Bedreigingen vanwege actie naamgenoot

Vanochtend in het nieuws dat een muzieklerares uit Eersel werd bedreigd vanwege het feit dat een naamgenoot negatieve uitlatingen over Ajax-speler Nouri op Facebook had geplaatst.

Zelf gaf ze aan dat ze haar kinderen juist waarschuwde voor het gebruik van social media. Nu was ze min of meer gedwongen om een Facebook account aan te maken om te bewijzen dat ze iemand anders was.

Nepaccount
Wat mij verbaast in dit verhaal is dat automatisch door de massa wordt aangenomen dat het account waarop berichten worden geplaatst een echt account is en dat dus de berichten daadwerkelijk zijn geplaatst door de persoon die met volledige naam wordt vermeld. Vervolgens wordt een search op internet gedaan en wordt eenvoudig een adres achterhaald vanwege de bedrijfsactiviteiten van de muzieklerares. Deze gegevens worden gepubliceerd en de muzieklerares ontvangt diverse bedreigingen.

Privacy?
Uit het bericht blijkt dat de gedupeerde vooral actie wenst tegen de persoon die haar contactgegevens heeft gepubliceerd en verwijst hierbij naar de Wet Meldplicht Datalekken. Nu keur ik het publiceren van dergelijke persoonsgegevens absoluut niet goed. Wel ben ik van mening dat iedereen die dat zou willen haar gegevens zelfstandig had kunnen achterhalen door het uitvoeren van een search op Google. Het niet vermelden van contactgegevens als zelfstandig ondernemer is vanuit marketing-doeleinden op zijn minst onhandig. Maar zelfs wanneer ze niet zelfstandig haar contactgegevens zou hebben gedeeld via internet, zijn dergelijke gegevens in de meeste gevallen eenvoudig te herleiden.

Bedreigingen
Bedreigingen zijn strafbaar en ik neem aan dat de politie daarmee actief aan de slag gaat. Schrijnend om te horen dat aangifte voor het weekend niet mogelijk bleek vanwege drukte. Het internet stopt niet in het weekend maar gaat 24/7 door.

Jaaroverzicht 2016 – deel 5

Ook dit maal ben ik aan de slag gegaan om de spraakmakende zaken op social media met een juridisch tintje van afgelopen jaar op een rijtje te zetten. Dit keer onderverdeeld naar 5 deelgebieden. Mocht er volgens jou een item ontbreken dan hoor ik dat heel graag!

De eerder gepubliceerde delen zijn:
Privacy
Eigendom
Strafrecht
Marketing

Dit vijfde en tevens laatste deel behandelt enkele spraakmakende arbeidsrechtelijke zaken die aan bod kwamen in 2016.

1. Voor & tijdens arbeidscontract

Eigenaar van een bedrijf werd vervolgd omdat hij een homoseksuele stagiair had afgewezen op basis van het geloof.

In een uitzending van Nieuwsuur werd middels voorbeelden duidelijk gemaakt dat werkgevers hun werknemers volgen op social media. Vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens wordt vooral ingezoomd op het feit dat werkgevers hun werknemers heimelijk volgen of gaan zoeken naar informatie die niet openbaar gedeeld wordt. Daarover wordt duidelijk gezegd dat dat niet is toegestaan en dat je duidelijk moet zijn naar elkaar toe zodat werkgever en werknemer weten wat ze van elkaar kunnen verwachten op dit gebied.

2. Ontslag

In 2015 oordeelde de rechtbank Amsterdam al dat het aanzeggen van een ontslag via Whatsapp is toegestaan mits kan worden aangetoond dat het bericht is gelezen door de werknemer. Hiervoor zijn de blauwe vinkjes niet voldoende als bewijs maar een reactie op een WhatsApp bericht blijkt wel voldoende bewijs te vormen. Begin 2016 bepaalde de rechtbank Gelderland dat ontslag op staande voet ook via WhatsApp kan plaatsvinden. In dit geval was dit ontslag niet rechtsgeldig maar in beginsel is het wel mogelijk dit via WhatsApp te doen.

Een lerares had op haar telefoon een naaktfoto staan die ze van plan was naar haar man te sturen op valentijnsdag. Tijdens een les moest ze even naar de gang en liet haar telefoon achter. Daarop opende een leerling haar apps en galerij en vond de foto. Hij besloot hierop een foto te maken van deze naaktfoto en deze te verspreiden.
De lerares werd ervan beschuldigd dat ze haar telefoon onbewaakt en onvergrendeld achter zou hebben gelaten. De leerling heeft later tijdens een klachtprocedure aangegeven schuldig te zijn aan het doorsturen van deze foto’s.

3. Relatiebeding

De uitzending van Nieuwsuur, die ik hierboven al aanhaalde, kwam tot stand na een onderzoek onder de leden van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten. De advocaten die te maken hebben met ontslagzaken zien een toename van zaken waarbij social media een rol speelt. Hierbij speelt onder meer ook het schenden van het relatiebeding een rol, door bijvoorbeeld contacten van LinkedIn te behouden.

Jaaroverzicht 2016 – deel 4

Ook dit maal ben ik aan de slag gegaan om de spraakmakende zaken op social media met een juridisch tintje van afgelopen jaar op een rijtje te zetten. Dit keer onderverdeeld naar 5 deelgebieden. Mocht er volgens jou een item ontbreken dan hoor ik dat heel graag!

In deel 1 van het jaaroverzicht vermeldde ik de zaken op social media gebied op privacy-gebied. Deel 2 handelde over de diverse onderdelen van de eigendom van een account, de content van het account en de intellectuele eigendom aan bod. De zaken die te maken hebben met het strafrecht kwamen aan bod in deel 3.

In dit vierde deel bespreek ik enkele zaken op marketing gebied.

1. Communicatie/Reputatie

Naar aanleiding van het artikel over huisbezoeken van de politie bij verschillende mensen, zoals aan bod kwam in deel 3 van het jaaroverzicht onder Opruiing, verscheen als reactie een artikel over niet heel verstandige tweets van agenten. Het lijkt wel of er nauwelijks sprake is van een social media protocol dat eenduidig wordt gehandhaafd.

Een medewerker van de Praxis noemde een twitteraar telefonisch ‘moppie’ en zij meldde dat in een tweet. Praxis reageerde een dag later met het verzoek om haar contactgegevens. Dit soort acties op communicatiegebied door bedrijven zou zomaar tot behoorlijke reputatieschade kunnen leiden.

2. Reclame

Ook vloggers dienen zich te houden aan de Reclamecode Social Media (RSM). Je ziet vaak dat vloggers bepaalde drankjes drinken zodat duidelijk reclame wordt gemaakt. Ook gebruiken bekende gamers in hun filmpjes vaak controllers van een specifiek merk. Dit zal ongetwijfeld de verkoop van dit soort producten stimuleren en daarom is het niet meer dan logisch dat hiervoor ook regels gelden.
De Reclame Code Commissie oordeelde in een zaak over een vlog over matrassen dat deze vlogs in strijd waren met de RSM.

Formule 1-coureur Pérez brak met sponsor die een tweet stuurde die aanhaakt bij de muur op de grens met Mexico van Trump. Voor welke partij dit zakelijk het meest nadelig is, is onbekend.

Jaaroverzicht 2016 – deel 3

Ook dit maal ben ik aan de slag gegaan om de spraakmakende zaken op social media met een juridisch tintje van afgelopen jaar op een rijtje te zetten. Dit keer onderverdeeld naar 5 deelgebieden. Mocht er volgens jou een item ontbreken dan hoor ik dat heel graag!

In deel 1 van het jaaroverzicht vermeldde ik de zaken op social media gebied op privacy-gebied. Deel 2 handelde over de diverse onderdelen van de eigendom van een account, de content van het account en de intellectuele eigendom aan bod.

In dit deel de zaken die te maken hebben met het strafrecht.

1. Belediging/Smaad

Op twitter werden diverse tweets geplaatst die beledigend waren voor Ghostbusters-actrice Leslie Jones. Twitter ondernam daarop actie.

Facebook moest gegevens vrijgeven van beheerders van groepen waarin een webwinkeleigenaar van oplichterij werd beschuldigd.

2. Discriminatie

Sylvana Simons ontving via social media veel racistische, seksistische en discriminerende reacties. Het OM maakte in december bekend een vrij groot aantal mensen hiervoor vervolgen.

3. Opruiing

Op 20 januari 2016 verscheen een artikel over de huisbezoeken van de politie bij mensen die via social media hun ongerustheid kenbaar maken over asielzoekerscentra, met de titel “U twittert wel heel veel, zei de politie”. Uit het artikel blijkt dat de grens tussen het toelaatbare en haatzaaien of opruien vaak lastig te bepalen is.

4. Bedreiging

Een man uit Hoorn die via twitter bedreigingen uitte richting asielzoekers en vluchtelingen over aanstaande aanslagen, werd opgepakt. Hij ontkende en gaf aan dat zijn account gehackt was.

5. Identiteitsfraude

Identiteitsfraude is een steeds groter wordend probleem. Naast het feit dat individuen hiervan de dupe worden, blijken ook organisaties steeds vaker slachtoffer te worden.

Werkgever checkt social media accounts

Interessant item van Nieuwsuur over het gebruik van de informatie die werknemers delen op hun persoonlijke accounts op social media door werkgevers en de gevolgen die dat kan hebben.

Vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens wordt vooral ingezoomd op het feit dat werkgevers hun werknemers heimelijk volgen of gaan zoeken naar informatie die niet openbaar gedeeld wordt. Daarover wordt duidelijk gezegd dat dat niet is toegestaan en dat je duidelijk moet zijn naar elkaar toe zodat werkgever en werknemer weten wat ze van elkaar kunnen verwachten op dit gebied.